Valutahandel

Valutahandel, eller Forex Trading som det heter på engelska, är ett fenomen som har vuxit sig allt större här i Sverige under de senaste åren. Detta beror till stor del på att olika leverantörer och mäklare har öppnat upp en marknad som tidigare var förbehållen institutionella investerare.

 

Vad är valutahandel?

Valutahandel är precis som det låter, handel med olika valutor. Den som investerar på denna marknad spekulerar helt enkelt i olika valutors uppgång eller nedgång. Till skillnad från till exempel aktiehandel sker valutahandel alltid med såkallade valutapar, exempelvis krona mot pund: SEK/GBP.

Till skillnad från aktiehandel är valutahandel generellt courtage- eller kommissionsbefriad. Kursrörelserna är ofta ganska små och spreaden är låg, vilket gör att det kan vara svårt att tjäna stora summor utan att handla med stora summor. Detta har man rådit bot på genom att erbjuda belåning på upp till 200 gånger satsat kapital. Att belåna sig så hårt är naturligtvis mycket riskfyllt, och bara den erfarne tradern bör nyttja belåning.

 

Vad kan påverka en valuta?

Att handla med valutor innebär precis som aktiehandel en risk. Därför bör den kloke investeraren investera både i tid och kanske också pengar för att tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt om de olika fenomen som kan påverka kurserna. De saker man bör utöka sin kunskap kring, och som kan påverka förhållandet mellan valutapar mest, är

Utrikeshandel och bytesbalans

Handel över gränserna är själva skälet till varför man behöver växla valutor, och denna påverkar naturligtvis valutakurserna. Bytesbalansen är förhållandet mellan import och export, en positiv bytesbalans innebär att ett land exporterar mer än det importerar. Detta brukar på sikt öka efterfrågan på landets valuta, och stärker denna gentemot andra valutor.

BNP och räntor

BNP och andra tillväxtmått är viktiga faktorer. Många vill nämligen investera i snabbväxande länder, vilket ökar efterfrågan på landets egna valuta. Dessutom brukar landets centralbank försöka hålla ganska höga räntenivåer för att undvika överhettning i ekonomin. Detta lockar i sin tur till sig ännu fler utländska investerare som vill få en bra avkastning på sitt kapital till låg risk.

Politiska beslut

Politiska beslut kan ha stor inverkan på en valutas växelkurs på kort till medellång sikt. Framför allt när politisk oro uppstår brukar ett lands valuta försvagas. Detta beror på att osäkerheten, och därmed risken, ökar. Investerarna vet inte hur den politiska oron och politiska beslut kommer att påverka landets framtid, och är villiga att betala mindre för valutan.

Vidare kan generellt osäkra tider på ett geopolitiskt (världspolitiskt) plan påverkar mindre valutor, som till exempel den svenska kronan, negativt. Detta eftersom många i tider av oro söker sig till starka och stabila valutor som exempelvis dollarn, vilket stärker den.

Teknisk analys

Teknisk analys är en ananlysmetod som syftar till att genom analys av tidigare kursrörelser förutse framtida kursrörelser. Den används även inom aktiehandel, och valutahandlare brukar säga att TA generellt har bättre förutsättningar att stämma inom valutahandeln.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.