Konst

Konst är ett investeringsobjekt med extremt långt tidshorisont: man brukar säga att en konstinvesterare får vänta i ungefär 35 år innan denne kan få sin avkastning. Inget för den otålige med andra ord.

Varför investera i konst?

Konst är, liksom vin, en investering som inte bör göras enbart av ekonomiska skäl. Tack vare den långa placeringshorisonten bör man ju investera i något som kan pryda sin plats under denna långa tid. Dessutom är risken ganska stor att konsten man köpt faktiskt inte ökar nämnvärt i värde, vilket är ytterligare ett skäl till att investera även av estetiska anledningar.

 

Hur investerar man i konst?

När man investerar i konst har man ofta två alternativ: antingen kan man köpa ett konstverk gjort av en känd och etablerad konstnär, eller så kan man köpa ett verk gjort av någon mer eller mindre okänd och "up and comming".

Båda metoderna har naturligtivs för- och nackdelar, och en kombination av de båda kan vara en bra idé. Att köpa av en etablerad konstnär borgar nämligen ofta för värde, men risken är att man får betala så mycket för konstverket att värdeökningen blir liten.

Om man å andra sidan köper ett konstverk av någon som är okänd behöver man ofta inte betala särskilt mycket. Risken är då istället att personen fortsätter att vara okänd, och att värdeökningen därmed uteblir.

 

Hur bedömer man konst?

För att investera i konst behöver man inte nödvändigtvis ha ett öga för den. Om man väljer att köpa verka från kända konstnärer behöver man egentligen bara bry sig om hur de kommer se ut på sina utvalda platser i hemmet. Ett annat sätt är att lyssna mycket noga på vad som sägs och sker inom konst- och kulturvärlden. Då kan man ofta plocka upp en del namn och generella trender.

Ett roligare sätt att investera i konst är naturligtvis att engagera sig på riktigt i konstvärlden. Att gå på vernissager och utställningar är ofta ett gratis eller åtminstone billigt nöje, och efter ett tag kommer du kanske börja märka att du själv föredrar en viss stil eller kan identifiera en viss trend. Precis som man inte vet allt om aktiehandel när man börjar, handlar det om att hela tiden ta varje chans man får till att bygga på sin kunskap och sitt kunnande inom området om man ska bli en framgångsrik investerare.

Men inte ens de mest framgångsrika prickar rätt alla gånger. En duktig konstinvesterare bör räkna med att ungefär 1 av 10 verk som köps når framgång och värdeökning. Detta måste då tiofaldiga sitt värde för att betala för de andra, och sanningen är att det mycket sällan mer än tolvfaldigar sitt värde. Att investera i konst handlar alltså, som sagt, inte bara om ekonomi.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.